Nytt utvalg skal utrede lindrende behandling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet.

–Alle pasienter skal i livets sluttfase oppleve trygghet og få en verdig avslutning på livet. Vi må være sikre på at pasienter, og deres pårørende, som er i en sårbar og vanskelig situasjon ivaretas på en helhetlig måte. Regjeringen ønsker å styrke tilbudet innen lindrende behandling og legge til rette for et større mangfold av tilbud, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvalget er en oppfølging av et vedtak i Stortinget. Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud og foreslå tiltak som møter pasientenes og de pårørendes behov, uavhengig av diagnose, alder og andre forhold. Det skal blant annet se på hvordan kvaliteten, kompetansen og det tverrfaglige samarbeidet kan styrkes. En viktig forutsetning er at lindrende behandling skal bli en integrert del av helse- og omsorgstjenesten. 

–Det er 17 år siden palliasjonsfeltet ble utredet sist. Vi har derfor behov for en gjennomgang som både fanger opp den faglige utviklingen som har funnet sted, og pasientenes behov. Det er også et behov for å se på tilbudet til barn og unge, og hvordan vi kan legge til rette for at de som ønsker det kan tilbringe livets slutt i eget hjem, sier Høie.

Utvalget ledes av professor Stein Kaasa. Han og medlemmene i utvalget har bred faglig ekspertise og erfaring fra feltet. Det skal levere sin rapport innen 31. desember 2017.

Medlemmer:

 • Professor Stein Kaasa, Oslo
 • Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand
 • Overlege Ann Ragnhild Broderstad, Skånland
 • Overlege Peder Broen, Klæbu
 • Pensjonist Helge Farsund, Lørenskog
 • Sykepleier Anne Marie Flovik, Bærum
 • Teolog Søren Vincent Hagerup, Sandefjord
 • Pensjonist Bodil Johanne Husby, Oslo
 • Organisasjonsleder Natasha Pedersen, Kristiansand
 • Førstelektor Astrid Rønsen, Lørenskog
 • Senior psykologspesialist Borrik Schjødt, Bergen
 • Sykepleier Joran Slaaen, Lørenskog

Les mer om Palliasjonsutvalget