Dette er nytt fra skoleåret 2017/18:

Strengere mobberegler og mer svømming

Fra og med dette skoleåret gjelder nye regler mot mobbing, og det innføres en ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn i barneskolen.

– Over 60 000 spente seksåringer begynner på skolen i høst. De skal få nye venner og lære mye nytt. For mange kan det være litt vanskelig å finne seg til rette i starten. Da er det viktig at skolen skaper trygge rammer og tar tak i ting med en gang de oppstår, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra og med dette skoleåret gjelder nye regler for skolenes arbeid mot mobbing. Det er blitt lovfestet at skolen skal ha nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Og alle som jobber i skolen har fått en tydelig aktivitetsplikt knyttet til mobbing, krenkelser og utestengning.

Plikt til å handle
Aktivitetsplikten innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing, og skolen må følge opp saken straks. Hvis skolen ikke tar tak i saken kan elever og foreldre enkelt klage direkte til Fylkesmannen.

– På denne måten sier regjeringen klart ifra om at mobbing ikke skal skje. Det skal nytte å si fra og regelverket skal virke for elevene, sier Røe Isaksen.

Hvis skolen ikke gjør det den skal, kan kommunen få dagbøter. Skolen får også plikt til å informere elever og foreldre om hvilke rettigheter de har.

Bedre svømmeundervisning
Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. Dette var frivillig forrige skoleår, men nå skal alle skoler ha det.

– Svømming er ikke noe du lærer i løpet av noen få timer, og siden prøven består av testøvelser får skolene en pekepinn underveis om hvilke elever som trenger ekstra støtte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I kompetansemålene for svømming er det nøye beskrevet hva det vil si å være svømmedyktig og hva skolene skal sørge for at elevene lærer. Etter 4. trinn skal elevene blant annet kunne svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Ferdighetsprøven består av i alt syv forskjellige testøvelser fra 1. til 4. trinn, og de tar utgangspunkt i kompetansemålene for svømming

Nytt valgfag
Nytt fra skolestart i høst er også at alle ungdomsskoler kan tilby programmering som valgfag. Dette har tidligere vært et prøveprosjekt på utvalgte ungdomsskoler.

– Det har vært stor interesse for programmering som valgfag, og vi åpner nå for at alle skoler som ønsker det kan tilby faget til sine elever. Det vil fortsatt være opp til den enkelte skole hvilke valgfag som tilbys, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra og med våren 2018 må alle ungdomsskoler tilby elevene nettbaserte hjelpemidler på eksamen i 10. klasse.

– Vi ønsker en mest mulig lik praksis når det gjelder hvilke hjelpemidler elevene får bruke på eksamen. Fra og med dette skoleåret gjelder derfor de samme reglene for alle skoler, slik at elevene får en eksamen som er oppleves rettferdig, forklarer kunnskapsministeren.

 Nytt fra skoleåret 2017/18:

Nye mobberegler: Fra i høst gjelder nye regler mot mobbing på skolene, blant annet at skolene får en aktivitetsplikt i mobbesaker. Det nye regelverket mot mobbing gjelder også på skolefritidsordningen og leksehjelpen.

Ferdighetsprøve i svømming: Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn.

Bedre skoletilbud til flyktninger: Barn som kommer til Norge skal få grunnskoleopplæring så raskt som mulig, og senest innen én måned

Nytt valgfag: Alle ungdomsskoler kan tilby programmering valgfag fra høsten 2017.

Nettbasert hjelp på eksamen: Fra og med våren 2018 må alle ungdomsskoler tilby nettbaserte hjelpemidler til elevene under eksamen.

 Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Til toppen