Nyttig barnevernsdialog

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barneminister Solveig Horne hadde mandag 2. november møte om barnevern med ordførere og barnevernsledere i region Vest.

Statsråden ønsket å høre hvilke utfordringer kommunene står ovenfor når det gjelder å hjelpe utsatte barn og familier og sikre gode oppvekstvilkår.

– Kommuner må se verdien av å forebygge framfor å reparere. Hvis vi skal få til det må ulike tjenester som skole, barnevern og helsetjenester samarbeide. Vi vet at de kommunene som prioriterer helsestasjoner bruker mindre ressurser på barnevern.  

Tilstede på møtet var 14 kommuner fra Vestlandet. Kommunene Eid og Sandnes holdt et lengre innlegg om organiseringen av barnevernet og hvordan de jobber forebyggende. Barnevernslederen i Eid kommune, Bjarte Gangeskar, fortalte blant annet at de har møtt nyankomne flyktninger for å snakke om hvordan barneoppdragelse praktiseres i Norge.

– Målet med møtet var å lære av hverandres erfaringer og utfordringer, sier statsråden. – Vi fikk en god samtale, og jeg fikk flere tilbakemeldinger om at dette hadde vært nyttig og inspirerende.

Neste år fortsetter statsråden med møter i de fire øvrige barnevernsregionene: Midt, Nord, Øst og Sør.