Nyttig informasjon om EU/EØS

Her finnes en oversikt over kilder hvor du kan finne nyttig informasjon om EU og EØS.

 

Regjeringens nettsider om Norges samarbeid med EU. Nyheter, intervjuer, rapporter, fakta og bakgrunnsinformasjon. Abonner på det ukentlige nyhetsbrevet!

 

Her kan du følge EØS- og Schengen-rettsaktene fra forslagsstadiet i EU gjennom saksgangen i EU-institusjonene, EØS-organene og Norge, til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett.

 

Omtale av aktuelle saker og nyhetsbrev med informasjon om bl.a. nye initiativ fra EU, behandlingen i nordiske land, relevante dommer og uttalelser fra ESA.

 

Løpende oppdatert informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

 

Informasjon om EØS-avtalen på engelsk.

 

Viktige tiltak er: god forvaltning av avtaleverket, bruke handlingsrommet, styrke EU/EØS-kompetanse, føre en åpen europapolitikk, involvere berørte parter.

 

Grundig utredning av alle avtaler Norge har med EU.

Gjør deg kjent med beskrivelsen på ditt område!

 

 Kurs og frokostseminarer om EØS er planlagt for høsten 2013 og våren 2014.

 

Nyttig informasjon kan du også finne her.

 

Fant du ikke svaret på det du lurte på?

Ta kontakt med EØS-koordinator i eget departement, EFTA-sekretariatet i Brussel eller EØS/EFTA-seksjonen i UD.


Til toppen