Obligasjoner med fortrinnsrett – behov for vurderinger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt oppdrag til Finanstilsynet om obligasjoner med fortrinnsrett og behov for vurderinger.

Les brevet her