Historisk arkiv

Obligatoriske IT-standarder vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt revidert versjon av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. - Dette er viktig blant annet for å sikre at alle har lik tilgang til offentlige tjenester uavhengig av hva slags programvareplattform vi som enkeltpersoner velger, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Forskriften gjør bruk av åpne standarder obligatorisk for publisering av video-, lyd- og bildemateriale også på kommunale nettsider. Samtidig innføres krav til at staten skal kunne motta elektronisk faktura på standardformat.

- Jeg har en ambisjon om at vi skal ha et digitalt førstevalg. Det betyr at den digitale – altså den elektroniske – måten å tilby tjenestene på, skal være det vi bruker. Forvaltningen skal fremstå helhetlig for brukerne, og da er vi avhengige av samhandling. Mye av den offentlige forvaltningen ligger i kommunene, slik at vi er nødt til å samordne IT-utviklingen mellom stat og kommune. Derfor er arbeidet vi gjør med standardisering svært viktig, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Økt bruk av åpne standarder vil også motvirke uheldige bindinger til enkeltleverandører, skape økt konkurranse og sikre like forutsetninger for å kommunisere elektronisk med offentlig sektor, uavhengig av hvilken teknologisk plattform den enkelte innbygger eller bedrift benytter seg av.

Revidert forskrift (pdf)

 

 

 

Til toppen