Historisk arkiv

Odin er død – regjeringen.no leve

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det skal bli betydelig lettere for deg å finne fram på regjeringens internettsider. Mandag kunne fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys begrave den gamle nettportalen Odin og åpne regjeringen.no.

-Dette skal være en møteplass for regjeringen, departementene og en aktiv deltakende og kunnskapssøkende befolkning, kunne statsråden proklamere.
Hun kunne love en portal basert på ny teknologi, langt bedre tilgjengelighet og en struktur som er basert på brukernes premisser. Søker du etter informasjon skal du ikke lenger få opp uttallige stortingsproposisjoner med uleselig tekst først i søket, men treff som i en helt annen grad er basert på relevans. Førstesidene skal bli mer informative, nyhetsprioriteringen bedre og det skal bli  lettere å finne fram bakgrunnsstoff til nyhetene.

For første gang skal alle departementer ha førstesider på samisk i tillegg til bokmål, nynorsk og engelsk. All grunnleggende informasjon skal være tilgjengelig på samtlige språk. Det er tatt hensyn både til svaksynte og dyslektikere. Syntetisk tale er tilgjengelig både på bokmål, nynorsk og engelsk.

-Jeg håper og tror at denne fornyingen vil bidra til å styrke demokratiet ved at alle får lettere tilgang til dokumenter som ligger til grunn for politiske vedtak og den aktuelle, politiske debatten, sier Heidi Grande Røys.

Se lanseringen på Nett-TV.

Åpningstalen til statsråd Heidi Grande Røys.

Til toppen