OECD lyser ut midler til arrangementsstøtte og utveksling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskere innen landbruk og fiskeri som trenger støtte til arrangementer eller dra på utveksling har snart muligheten til å søke OECD om midler.

OECD-programmet "Co-operative Research Programme: Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems" lyser ut midler til forskerutveksling og arrangementsstøtte i mars.

Fra 2016 er det vedtatt et nytt mandat for programmet. Mandatet tar utgangspunkt i de overordnede utfordringene som jordbruket, matproduksjonen, fiskeri og skogbruket står overfor, og som krever forskning blant annet knyttet til mattrygghet og ernæring. I tråd med disse utfordringene har programmet identifisert tre temaer innenfor rammen av klimatiske endringer og globalisering.