OECD-rapport om pengebruk i helsetjenesten

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har bedt OECD vurdere om Norge bruker mye eller lite på helsetjenester i forhold til andre høyinntektsland. Rapporten sammenligner utgiftene til helsetjenesten totalt, og somatisk spesialisthelsetjeneste spesielt. Norge har bedt OECD sammenligne oss med Danmark, Sverige, Nederland, Sveits og Tyskland.

- Det har over flere år vært en debatt om Norge bruker mye eller lite penger på helsetjenester sammenliknet med andre land. Vi har med denne rapporten fått et bedre grunnlag for å vurdere ressursbruk i norsk helsetjeneste. Rapporten viser at Norge ligger i nedre del av ressursbruken blant de rikeste landene i OECD. Skal vi holde utviklingen til de rikeste landene i OECD, må vi være forberedt på å bruke mer ressurser til helsetjenesten i årene fremover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rapporten viser at Norge bruker om lag like mye på helseutgifter totalt som Danmark og Nederland, mer enn Sverige, men at andre rike land som Tyskland og Sveits bruker mer.

OECD publiserer årlig to indikatorer for å sammenligne hvor mye landene bruker på helse- og omsorgstjenester totalt:

  1. Helse- og omsorgsutgifter per innbygger
  2. Andel av BNP brukt på helse og omsorg

En av forklaringene på debatten pengebruk i Norge, er at den ene indikatoren til OECD viser at Norge bruker mye på helse, men den andre viser at vi ligger noe over gjennomsnittet av OECD-landene.

- Dette er en rapport som først og fremst handler om ressursbruk. De viktigste målene er uansett kvalitet og resultater for pasientene, sier Høie.

Høie fikk rapporten overrakt av OECD i Paris, i forbindelse med helseministermøtet i OECD.

Les rapporten "An OECD analysis of health spending in Norway" på OECDs nettsider