OECD-rapport viser gode behandlingsresultater for Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

OECD-rapporten Health at a Glance 2015 viser at Norge gjør det bra på en rekke kvalitetsindikatorer sammenlignet med andre land. –Dette er gledelig og bekrefter at Norge har gode behandlingsresultater sammenliknet med andre OECD-land, for eksempel når det gjelder kreft, etter hjerteinfarkt og slag. Andre indikatorer, som ventetider, viser at vi bør bli bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

OECD publiserte onsdag 4. november rapporten Health at a Glance 2015. Rapporten inneholder nøkkeltall om helsetilstand og helsetjenester i 34 OECD-land.

OECD-tallene viser at Norge er blant de beste landene når det gjelder 5-års overlevelse etter livmorhalskreft og brystkreft. For tarmkreft ligger vi på gjennomsnittet av alle OECD-landene.

-Dette er gode resultater, men jeg mener vi kan bli bedre. Derfor har vi utviklet og igangsatt 28 nye pakkeforløp for kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten og hos fastlegene. Pakkeforløp gir en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta, sier Høie.

Rapporten viser at Norge har bedre overlevelse enn mange andre land etter sykehusbehandling for hjerteinfarkt og slag. Norge har høyere overlevelse enn OECD-snittet, Danmark og Sverige. Tallene viser imidlertid en liten nedgang i overlevelsen i Norge fra 2008 til 2013 på begge diagnoser, men dette er ikke signifikante endringer.

-Helsedirektoratet utvikler nå pakkeforløp for hjerneslag, og dette vil kunne bidra til bedre pasientforløp og bedre resultater, sier helse- og omsorgsministeren.

OECD-tallene viser at norske pasienter må vente lenger på planlagte operasjoner for grå stær, kneproteser og hofteproteser sammenlignet med pasienter i andre land.

-Regjeringen er opptatt av å redusere ventetidene. De siste tallene viser at ventetiden er på vei nedover. Dette må sees i sammenheng med sykehusenes arbeid med å få ned antall fristbrudd før den nye pasient- og brukerrettighetsloven ble iverksatt 1. november. Men, vi er ikke i mål, og følger opp arbeidet med å redusere ventetidene, sier Høie.