Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

OECD-studie av innovasjon, produktivitet og bærekraft i landbruket i Norge

– Jeg er glad for at vi har fått OECD til å gjøre en studie av landbruket i Norge med hovedfokus på innovasjonsarbeidet vårt, sier departementsråd Leif Forsell. Denne studien gir oss en mulighet til å få fram det gode arbeidet vi gjør på grønn sektor i Norge, men den vil også gi viktige innspill fra utsiden på hva vi kan gjøre bedre i framtida.

En slik uavhengig gjennomgang av innovasjonsarbeidet er nyttig og vil gi læring for alle aktørene innenfor dette feltet. Kunnskapsoverføring mellom land er en av OECD sine hovedoppgaver. Som det fremgår av rammeverket, vil OECD studere landbruksområdet bredt, men de skal konsentrere innsatsen inn mot landbrukets innovasjonsarbeid. Den konkrete utdypingen av prosjektet er beskrevet i dette vedlegget:

Prosjektet startet opp i september 2019 og forventes godkjent i OECDs komiteer mot slutten av 2020. Det vil bli invitert til et seminar om prosjektet mandag 25. november.

Utdypende informasjon:

Innovasjon, produktivitet og bærekraft på landbruksområdet har vært tema for en rekke landstudier i OECD. Til sammen 15 land har utarbeidet rapporter basert på et rammeverk som OECD har utarbeidet.

Rammeverket tar utgangspunkt i overordnede politikkområder, med en rekke underpunkter. Alle områdene er for landbrukssektoren. Til sammen gir rammeverket et godt bilde på hva som er viktig for politikkutformingen. Hovedinnholdet i OECD sitt rammeverk er oppsummert under.

 • Overview of the food and agriculture situation
  • Food and agriculture in the overall economy
 • Economic stability and trust in institutions
  • Macro-economic policy environment
  • Governance and quality of public institutions
 • Investment in the food and agriculture system
  • Regulatory environment
  • Trade and investment policy
  • Finance policy
  • Tax policy
 • Capacity building and services for the food and agriculture system
  • Infrastructure and rural development policy
  • Labour market policy
  • Education and skills policy
 • Agriculture policy (domestic and trade related)
  • Agricultural policy framework
  • Broad-based domestic measures
  • Domestic measures targeting specific issues
  • Trade-related measures
  • Agricultural support level and composition
 • Agriculture Innovation Systems (AIS)
  • Actors, institutions and governance
  • Public and private investment in innovation
  • Knowledge flows (markets, networks and adoption)
  • International co-operation
  • Overall perfomance

OECD har også utarbeidet en synteserapport som oppsummerer erfaringene fra landstudiene på landbruksområdet.

Til toppen