Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

OECD vedtar nye retningslinjer om internprising i finansielle transaksjoner

OECDs retningslinjer for internprising i flernasjonale selskaper (Transfer Pricing Guidelines) har fått et nytt kapittel om finansielle transaksjoner. Den nye veiledningen klargjør hvordan armlengdeprinsippet skal anvendes i konserninterne låneforhold, garantistillelser og forsikring gjennom konsernkontrollerte forsikringsselskaper (captive insurance companies).

– Denne veiledningen er en viktig tilvekst til det regelverket vi i fellesskap utvikler i OECD gjennom det internasjonale skattesamarbeidet. Riktig skattlegging av finansielle transaksjoner internt i flernasjonale selskaper har stor betydning for å sikre skattegrunnlagene nasjonalt og internasjonalt. Jeg er svært glad for at dette nå kommer på plass, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Retningslinjene inngår i OECDs arbeid med tiltak mot overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget (BEPS). Dette arbeidet følges opp i BEPS Inclusive Framework (IF), som omfatter 137 medlemsland og -jurisdiksjoner. Den nye veiledningen om finanstransaksjoner er av klargjørende karakter og bygger på de allerede eksisterende grunnelementene i OECDs retningslinjer. Retningslinjene gir veiledning ved tolking og løsning av tvister etter skatteavtalene, men har også betydning ved tolkningen av de norske skattereglene for internprising. Det har vært et stort behov for klargjøring av internprisingsreglene på området for finanstransaksjoner, et behov som nå fylles gjennom den nye veiledningen.

Se pressemeldingen fra OECD.