OECD-workshop om norsk politikk for forsking og høgre utdanning

Regjeringa har bede OECD om ein gjennomgang av politikken for forsking og høgre utdanning. No inviterer Kunnskapsdepartementet til workshop om dei førebels resultata måndag 6. mars kl. 12.00.

Eit ekspertteam frå OECD har intervjua om lag 150 personer frå mellom anna departementa, universiteta og høgskulane, forskingsinstitutta og arbeidslivsorganisasjonane om politikken for forsking og høgre utdanning. Formålet med workshopen er å samle relevante interessentar i Noreg for å kunne kommentere funna frå gjennomgangen så langt, og gi ekspertteamet innspel til det vidare arbeidet. 

Pressa er invitert til workshopen. Det vil bli høve til å intervjue statssekretær Bjørn Haugstad og ekspertteamet frå OECD i pausen kl. 12.40. 

OECD sin gjennomgang vil vere ferdig i 2017 og inngå som eit ledd i arbeidet med rulleringa av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning i 2018.

Tid: Måndag 6. mars kl. 12.00
Stad: Forskingsrådet, Drammensveien 288

Program: 

12:00   Expectations and preliminary findings of the review

12:00 Introduction, State Secretary Bjørn Haugstad, Ministry of Education and Research

12:15  Initial assessment and recommendations, the OECD review team 

13:00   Part II: Invited speakers

(including break ca. 13:40–14:00)

– Dag Rune Olsen, Rector, University of Bergen and chair of the research policy committee of the Norwegian Association of Higher Education Institutions

– Alexandra Bech Gjørv, CEO, SINTEF

– Hege Skryseth, President, Kongsberg Digital

–  Siri Hatlen, chair of the Norwegian University of Life Sciences and of the expert group for a spending review of the RCN

– John-Arne Røttingen, Director General, Research Council of Norway

– Mona Skaret, Director Growth Companies and Clusters, Innovation Norway 

14:40   Part III: Plenary discussions

Discussions organised around interventions from the OECD team, requesting input on specific themes and recommendations:

– Developing research communities of outstanding quality

– Enhanced competitiveness and innovation

– Tackling major societal challenges 

16:30               End of workshop

Til toppen