OECDs reviderte retningslinjer om personvern

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I 1980 vedtok OECD sine første retningslinjer om personvern og utveksling av personopplysninger over landegrensene. En rekke av OECDs medlemsland, inkludert Norge, har sluttet seg til retningslinjene siden da. Prinsippene har lagt grunnlag for nasjonal personvernregulering i mange av disse landene. Nå foreligger nye reviderte retningslinjer.

Til tross for at den teknologiske utviklingen har vært enorm, og verden er betydelig forandret på de drøyt 30 årene som er gått siden retningslinjene ble utarbeidet, har prinsippene stått seg godt. Da retningslinjene rundet 30 år i 2011, ble OECD-landene likevel enige om at tiden var moden for en revisjon og oppdatering av retningslinjene. Arbeidet ble ferdigstilt høsten 2013, og retningslinjene foreligger nå på norsk.

Retningslinjene oppfordrer medlemslandene til internasjonalt samarbeid for å fremme god personvern. Slikt samarbeid er helt nødvendig i en verden der varer, tjenester og personopplysninger er i stadig bevegelse, og utfordringene er internasjonale.

Last ned retningslinjene som pdf eller ebok-versjon