Ny avtale mellom Norge og Storbritannia om økonomiske soner

Norge og Storbritannia inngikk 30. april en avtale om grensen mellom landenes økonomiske soner. - Denne avtalen skaper klarhet og forutsigbarhet både for myndigheter og private aktører, sier ekspedisjonssjef Rolf Einar Fife i UDs rettsavdeling.

Siden etableringen av Norges økonomiske sone og den britiske fiskerisonen i 1977, har grenselinjen fra 1965 for kontinentalsokkelen vært lagt til grunn som grense også for disse sonene. Dette har imidlertid ikke blitt formelt bekreftet før gjennom dagens avtale.

Avtalen presiserer også den nøyaktige beliggenheten av grenselinjen. Statens Kartverk og britiske eksperter har transformert koordinatene fra 1965-avtalen til det globale referansesystemet WGS84, som er tilpasset moderne satellittbasert navigasjon.

Fra venstre: Avd.direktør Olav Myklebust, rådgiver Nini P. Halle, ekspedisjonssjef Rolf Einar Fife fra UDs Rettsavdeling og videre Storbritannias ambassadør til Norge, H.E. David Powell og ambassaderåd Anneli Conroy. Foto: M.B.Haga/Kommunikasjonsenheten, UD

Fra venstre: Avd.direktør Olav Myklebust, rådgiver Nini P. Halle, ekspedisjonssjef Rolf Einar Fife fra UDs Rettsavdeling og videre Storbritannias ambassadør til Norge, H.E. David Powell og ambassaderåd Anneli Conroy. Foto: M.B.Haga/Kommunikasjonsenheten, UD

 

Til toppen