Offentlig sektor må omstille

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Velferd, konkurransekraft og gode tjenester til innbyggerne krever omstilling i offentlig sektor.

Det var budskapet da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innledet på Akademikernes inntektspolitiske konferanse torsdag 11. februar. Sanner, som har ansvar for forvaltningspolitikken, snakket om behovet for omstilling i statlige virksomheter.

- Regjeringen legger stor vekt på å fornye, forenkle og forbedre offentlig forvaltning. Begrunnelsen for det vi gjør er enkel. Innbyggerne skal møte en brukerorientert forvaltning med gjennomføringskraft. Medarbeidere skal bruke tiden på de viktige oppgavene, og vi har ansvar for å bruke fellesskapets midler så godt som mulig, sa Sanner.

Han understreket at moderniseringsarbeidet innebærer å se kritisk både på arbeidsformer, oppgaver og organisering. - Men først og fremst handler det om å skape en kultur for kontinuerlig fornyelse og forbedring, sa Sanner.

Han trakk fram Program for bedre styring og ledelse, ny statlig arbeidsgiverpolitikk, fjerning av tidstyver og digitaliseringsarbeidet som viktige tiltak.

- Skal vi få en mer brukerorientert og effektiv offentlig sektor, må vi redusere detaljstyringen og skape større rom for ledere og medarbeidere, sa Sanner.

- Derfor har vi  for eksempel reduserte sidetall og krav i årets tildelingsbrev til landets fylkesmenn. Mindre papir betyr mindre detaljstyring og færre rapporter. Vi gjennomfører også viktige digitaliseringsprosjekt som gir gevinster for brukerne og en mer effektiv offentlig sektor, sa Sanner.

- Vi har fått til mye på dette området, men utfordringen nå er å ta arbeidet videre - inn en ny fase. Vi må sikre god forankring av endringsarbeidet i det enkelte departement og vi må holde fast på at brukerne og innbyggerne skal stå i sentrum. Derfor har vi bedt de statlige virksomhetene kartlegge hvordan brukere opplever det de møter, sa Sanner.