Offentlig søkerliste for stillingen som direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Offentlig søkerliste

148441 - Direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet (Ref. KUD 18/1100)

ID Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn
1 Johnny Pedersen 63 Selvstendig konsulent Sørum Mann
2 Thorbjørn Gaarder 62 Chief credit officer Oslo Mann
3 Stig Starheim 49 Økonomisjef Lotteri- og stiftelsestilsynet Førde Mann
4 Morten Riiser 64 Arkivverket - Økonomisjef Oslo Mann
5 Søker er unntatt offentlighet       Kvinne
6 Einar Ronæs 48 Partner/seniorrådgiver Moss Mann
7 Karine Rikheim 43 Prosjektleder Oslo Kvinne
Til toppen