Offentlig søkerliste til embetet som fylkesmann i Aust- og Vest-Agder

Søknadsfristen til embete som fylkesmann i Aust- og Vest-Agder gikk ut 19. mars 2015. Det er totalt 10 søkere til embetet; tre kvinner og syv menn.

Navn Alder Nåværende stilling Kommune
Vidar Sveinung Kleppe  51 Politiker Kristiansand
Øystein Djupedal  54 Fylkesmann i Aust-Agder  Arendal
Arthur W. Nordlie  61 Managing Partner Arthur Nordlie  Oslo
Gro Anita Trøan  43 Rådmann Grimstad
Svein Harberg 56 Stortingsrepresentant              Grimstad
Kristin Tofte Andresen  50 Fylkesrådmann  Kristiansand 
Harald E Vigebo  48 Bedriftseier/Daglig leder  Kristiansand 
Jan Oddvar Skisland  56 Fakultetsdirektør v/UiA  Kristiansand 
Siri Mathiesen  55 Regiondirektør NHO Agder  Arendal
Stein Ytterdahl 63 Rådmann Trondheim
Til toppen