Offentliggjøring av norske posisjoner i MLI

På vegne av Norge undertegnet finansminister Siv Jensen 7. juni en multinasjonal avtale med tiltak i skatteavtalene for å forhindre uthuling av skattegrunnlag og overskuddsflytting (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI)).

Til nå har 70 land undertegnet avtalen. MLI kan benyttes til å gjennomføre tiltak i skatteavtalene som ble anbefalt i OECD/G20s BEPS-prosjekt.

Norges foreløpige reservasjoner og notifikasjoner er nå offentliggjort på OECDs hjemmeside.

Finansdepartementet vil i løpet av høsten fremme en proposisjon for Stortinget for å be om samtykke til ikrafttredelse av MLI.

Les mer:

Til toppen