Offshore Technology Days 2016

Tale av statsminister Erna Solberg på åpningen av Offshore Technology Days 2016 på Sotra, 19. oktober 2016.

Kjære alle sammen,

Det er veldig hyggelig å være på disse traktene av landet og møte dere som jobber i Norges største industri.

Siden den aller første boringen for 50 år siden har denne næringen betydd mye for utviklingen av det norske velferdssamfunnet og for arbeidsplasser. Ikke bare her på Vestlandet, men over hele landet. 

Nå er vi inne i en krevende periode. Markedet er svakere. Dette gjelder både på norsk sokkel og internasjonalt.

Mange bedrifter står overfor store utfordringer og deler av leverandørindustrien er spesielt hardt rammet.

Det har ført til nedskjæringer og nedbemanninger. Dette merkes godt, også her i Bergensområdet.

Samtidig vet jeg at industrien jobber målrettet for å øke produktiviteten, effektivisere og for å redusere kostandene.

Dette er nødvendig. Det handler om å sikre konkurransekraften og lønnsomme arbeidsplasser på lang sikt.

Arbeidet gir også resultater. Det har vi blant annet sett ved de siste kontraktildelingene.

Johan Sverdrup er et eksempel, men vi så også at norske leverandører nylig vant store kontrakter i forbindelse med utbyggingen av Dvalin i Norskehavet.

Sistnevnte innebærer også aktivitet på Ågotnes, ikke langt herfra.

Fremover venter vi fortsatt høy aktivitet i sektoren, men mange bedrifter og rederier vil også oppleve svært krevende tider.

Selv om oljeprisen nå er høyere enn tidligere i år, tar det tid før aktiviteten øker igjen.

Regjeringen møter situasjonen gjennom å:

  • Føre en stabil og forutsigbar politikk som gjør norsk sokkel attraktiv.
  • Tilby selskapene attraktive letearealer.
  • Satse på utdanning, teknologiutvikling og forskning slik at næringen har mulighet til å holde på kompetansen og bli mer konkurransedyktig.

Vi har blant annet videreført styrkingen av Demo2000-programmet i det som må kunne kalles en rekordstor satsing på petroleumsforskning.

Dette programmet er rettet mot leverandørindustrien og støtter utvikling og demonstrasjon av teknologi på norsk sokkel.

Vi må ta vare på kompetansen i leverandørindustrien. Spesielt i krevende tider. Vi må opprettholde det langsiktige perspektivet.

Dette er en industri som har utviklet seg gjennom flere tiår med aktivitet på sokkelen, og som i dag er svært kompetent og konkurransedyktig - også internasjonalt.

Helt avslutningsvis vil jeg også berømme arrangøren for å inkludere studentene i årets program.

Det er de som skal gjøre jobben med å videreutvikle norsk sokkel.

Derfor må vi fortelle dem at det fortsatt er spennende muligheter i norsk olje- og gassindustri. Også fremover har vi bruk for dyktige hoder og kompetanse.

Med de rette grepene er jeg ikke i tvil om at det vil fortsatt være høy aktivitet på norsk sokkel i mange tiår til.

Det er en ære å få lov til å erklære Offshore Technology Days 2016 for åpnet.

Tusen takk for oppmerksomheten!

Til toppen