Historisk arkiv

Ofre for menneskehandel sikres opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) vil sikre at ofre for menneskehandel som vitner i alvorlig straffesak skal kunne gis permanent opphold i Norge.

AID skal over sommeren sende en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) som sier at ofre som har vitnet i alvorlige straffesaker om menneskehandel, som hovedregel skal få permanent oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

- Det er viktig å legge til rette for at ofrene skal tørre å stå fram i en rettsprosess uten frykt for represalier i hjemlandet. Ofrene er de sentrale og i flere tilfeller også helt avgjørende for å få reist straffesak og dømt bakmennene. Dersom ofrene risikerer å bli sendt ut av landet etter at straffesaken er over, kan de bli utsatt for ytterligere trakassering og mishandling i hjemlandet, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i AID.

AID har også instruert UDI om å utvide ordningen med midlertidig arbeids- eller oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel.

Statssekretæren peker på at Norge har et samfunnsansvar og et moralsk ansvar for å hjelpe ofrene.

- At flere bakmenn blir straffeforfulgt og dømt vil kunne ha en preventiv virkning slik at omfanget av virksomheten begrenses. Det er også viktig at utsikter til en permanent tillatelse i Norge ikke bidrar til å svekke troverdigheten av vitnemålet eller bidrar til falske vitnemål.

Departementet vil i samarbeid med Justisdepartementet vurdere nærmere innholdet i instruksen, herunder kravet til alvorlighetsgrad av straffesakene ofrene har bidratt i.

Den nye instruksen til UDI skal etter planen tre i kraft over sommeren.

 

Til toppen