Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Øker aktiviteten i Kystvakten

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kystvakten med 8,9 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013-budsjettet og 13,9 mill. kroner mer enn forslaget fra forrige regjering.

Regjeringen vil styrke gjennomføringen av gjeldende langtidsplan for forsvarsektoren gjennom å tilføre bevilgninger på noen av de områdene hvor det har vært avstand mellom planens forutsetninger og bevilgningsnivå. Regjeringen ønsker å styrke den operative aktiviteten ytterligere.

-Med denne økningen vil Kystvakten seile mer, og vi har lagt til grunn at den økte aktiviteten skal foregå i nordområdene. Når regjeringen ønsker å styrke Kystvaktens virksomhet, legger vi opp til økt satsing på tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord samt en målrettet, langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den så langt planlagte patruljeaktiviteten i Kystvaktens ytre og indre kystvaktflåte i 2014 ligger under det ambisjonsnivået som er lagt til grunn for gjennomføringen av gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren. Budsjettforslaget vil sikre økt antall patruljedøgn i nordområdene. Dette legger grunnlaget for at langtidsplanens aktivitetsmål blir fullt ut realisert for ytre kystvakts vedkommende.

Bevilgningsøkningene legger til rette for økt patruljeaktivitet i nordområdene med 25 patruljedøgn for den ytre kystvakten og en økning med 95 patruljedøgn for indre kystvakt.

Til toppen