Øker satsning på salg av Norge som filmlokasjon

Som et ledd i regjeringens målrettede satsning på å få flere utenlandske filmproduksjoner til Norge har Kulturdepartementet vedtatt å skille Filmkommisjonen ut av Norsk filminstitutt (NFI) og etablere den nye virksomheten i Bergen.

- Formålet er å bidra til økt verdiskaping i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Bergen er valgt fordi det er en by med gode internasjonale forbindelser, og vi har gode erfaringer med at insentivordningen allerede styres her i byen.

Filmkommisjonen fungerer som et bindeledd mellom den norske og den internasjonale film- og TV-industrien og har som formål å promotere Norge som innspillingsland og motivere utenlandske filmprodusenter til å legge innspilling av sine filmer her. Kommisjonen bistår også produksjonene underveis. Kommisjonen har ligget under Norsk filminstitutt (NFI) siden 2009 og er blitt drevet fra Oslo. Nå etableres Filmkommisjonen som en uavhengig stiftelse og flyttes til Bergen.

Ved å etablere kommisjonen som en egen stiftelse vil man kunne drive mer uavhengig og i enda tettere samarbeid med de regionale filmfondene. Den nye virksomheten får et driftsbudsjett på tre millioner kroner.

- Dette viser tydelig vår vilje til å satse målrettet for å få flere utenlandske produksjoner til Norge. Satsningen styrker Filmkommisjonens handlekraft og vil gjøre det mulig å oppnå enda bedre resultater enn det som var mulig innenfor NFIs rammer, sier kultur- og likestillingsministeren.

Stiftelsen etableres i løpet av høsten. Målet er at Filmkommisjonen skal være på plass i Bergen innen 1. januar 2021.