Norge øker støtten til stabilisering i Natos nærområder

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Stabilitet i Europas nærområder er viktig for vår sikkerhet. Derfor vil vi bidra med ti millioner kroner over tre år til Natos arbeid med å fremme stabilitet i sårbare stater sør og øst for alliansen, sier utenriksminister Børge Brende.

Under Natos toppmøte i Warszawa annonserte statsminister Erna Solberg det økte norske bidraget til Natos støttefond for kapasitetsbygging i forsvarsektoren, samt et bidrag på rundt 1 million kroner årlig til Natos støttefond for kvinners deltagelse i det jordanske forsvaret. Det ble også annonsert at Norge skal lede et støttefond for kapasitetsbygging i Georgia. 

- Den ustabile sikkerhetssituasjonen i sør og øst er en langsiktig utfordring for Europas sikkerhet. Det er viktig at vi ikke bare møter denne med å styrke egen forsvars- og avskrekkingsevne. Vi må også jobbe forebyggende og setter våre partnerland i stand til selv å ta ansvar for egen sikkerhet, sier utenriksminister Brende.

Den norske støtten vil bli brukt til å videreutvikle det arbeidet Nato allerede gjør i utvalgte satsingsland. Viktige innsatsområder for norsk støtte har tradisjonelt vært parlamentarisk kontroll med væpnede styrker, kvinners deltagelse, støtte til omskolering og personellreform samt godt styresett. Sammen med bidrag fra andre allierte, vil støtten på sikt også gjøre det mulig for Nato å tilby kurs og rådgivning til flere partnerland i Nord-Afrika og Midtøsten. 

- Nato har lang erfaring med å bistå stater i nærområdene med å utvikle sikkerhets- og forsvarssektoren. Dette har vært et viktig bidrag til stabilitet i Europa etter den kalde krigen. Nå kan alliansen trekke på denne erfaringen i andre områder, som Nord-Afrika og Midtøsten, sier Brende. 

Norge vil påta seg ledelsen for et nytt fond til støtte for kapasitetsbygging i Georgia. Det nye fondet skal frem til 2020 støtte et opplærings- og evalueringssenter, (Joint Training and Evaluation Centre - JTEC), der Norge allerede bidrar med personell.

- Georgia er en høyt verdsatt partner for Nato. Vår erfaring er at kapasitetsbygging i partnerland bidrar til stabilitet og gjør våre partnere bedre i stand til å delta i internasjonale operasjoner sammen med alliansen. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Georgia som leder av Natos nye støttefond, sier utenriksminister Brende.

JTEC er blitt en viktig del av partnerskapet med Georgia og bistår landet med å modernisere forsvarssektoren og videreutvikle evnen til å delta i Nato-ledede øvelser og operasjoner (interoperabilitet).