Økning i bruk av Fritt behandlingsvalg også i 2020

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at stadig flere benytter seg av Fritt behandlingsvalg for å få lavere ventetider og valgfrihet, også under koronapandemien.

Siden innføringen av Fritt behandlingsvalg i 2015 og til og med 2020, har nesten 50 000 pasienter benyttet ordningen. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bruken økte med 13 % fra 2019 til 2020

- Vi har innført Fritt behandlingsvalg av hensyn til pasientene. Økningen av ordningen i 2020 viser at ordningen er til god nytte, også under pandemien. Det betyr at pasientene kommer raskere til helsehjelp enn de ellers ville gjort, eller at de får behandling hos den institusjonen som de mener har det beste tilbudet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen får private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav mulighet til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Målet er mer valgfrihet til pasientene, reduserte ventetider og at de offentlige sykehusene stimuleres til å bli mer effektive.

- Pasienter innen psykisk helsevern og rus har stor verdi av å komme så raskt til behandling som mulig. Og særlig for disse pasientene kan et større mangfold av tilbud ha en verdi i seg selv, sier Høie.

Helsedirektoratet utreder nå innfasing av flere rehabiliteringstjenester i ordningen. Det tas sikte på innfasing av flere tjenester fra 1. mai 2020.

> Se rapporten for 2020 på Helsedirektoratet.no