Økokrim etterforsker avhending av marinefartøy

Økokrim har startet etterforskning vedrørende Forsvarets avhending av tidligere marinefartøyer. –Vi har hele tiden understreket alvoret i saken og jevnlig informert Stortinget om vårt arbeid. Vi ser positivt på at Økokrim undersøker denne saken, sier departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet.

Blant annet på bakgrunn av rapporten fra PricewaterhouseCoopers som Forsvaret bestilte i høst, og som Forsvarsdepartementet fikk oversendt 10. november 2014, har Forsvarsdepartementet foretatt flere ytterligere undersøkelser for å belyse saken i sin helhet.

Grundige egne undersøkelser er også nødvendig for å oppfylle kravene i statens personalhåndbok (10.19 om retningslinjer for behandling av saker om underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og utroskap i statstjenesten) før saker eventuelt blir løftet til påtalemakten.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite varslet i desember høring om saken. Høringen ble utsatt fra 9. januar fordi Forsvarsdepartementet ønsket mer tid til egne undersøkelser. Ny høringsdato er ennå ikke satt.

Til toppen