Historisk arkiv

Økologisk og bærekraftig reindrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk var i går i Karasjok og presenterte den nye meldingen til Stortinget om landbruks- og matpolitikken for Sametinget og på et åpent folkemøte. - Jeg skal ikke legge skjul på at reindriften er et komplekst men samtidig også spennende saksfelt i landbrukspolitikken. Det er ingen tvil om at dette er næringspolitikk. Samtidig dreier dette seg om å ivareta det materielle grunnlaget for samisk kultur, sa Brekk.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk var i går i Karasjok og presenterte den nye meldingen til Stortinget om landbruks- og matpolitikken for Sametinget og på et åpent folkemøte. - Jeg skal ikke legge skjul på at reindriften er et komplekst men samtidig også spennende saksfelt i landbrukspolitikken. Det er ingen tvil om at dette er næringspolitikk. Samtidig dreier dette seg om å ivareta det materielle grunnlaget for samisk kultur, sa Brekk.

- Reindriften foregår på 40 prosent av Norges landareal, og dyrene beiter ute året rundt. Det er dermed også en næring som kommer i berøring med mange ulike interesser i samfunnet, sa Brekk.

- Reindriftspolitikken bygger på et mål om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. Dette tredelte målet har myndighetene og næringen vært enige om i snart tjue år. Vi er også enige om at arealene, det vil si beiteressursene, setter rammene for reindriftens utviklingsmuligheter. Med Reindriftsloven i 2007 er disse prinsippene befestet, understreket landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

I Sametinget. Fra venstre: Direktør i Sametinget Rune Fjellheim, Sametingspresident Egil Olli og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

I Sametinget. Fra venstre: Direktør i Sametinget Rune Fjellheim, Sametingspresident Egil Olli og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)