Økonominytt fra EU-delegasjonen for februar 2015

Av finansråd Bjarne Stakkestad og praktikant Julie Johnsen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I februarutgaven av Økonominytt fra EU-delegasjonen kan du blant annet lese om den siste tids utvikling på økonomiområdet i Europa og EUs finansministres møter i ECOFIN og Eurogruppen.

Ekstraordinært møte i Eurogruppen ble avholdt i Brussel torsdag 12. februar. 	Foto: European Union, 2015
Ekstraordinært møte i Eurogruppen ble avholdt i Brussel torsdag 12. februar. Foto: European Union, 2015

Februarutgaven av Økonominytt inneholder informasjon om Europakommisjonens ferskeste økonomiske prognoser for 2015 og 2016. Her kan du lese om hovedtrekkene med gradvis økende vekst til 2 prosent. i 2016 og avtakende arbeidsledighet, en forbigående periode med prisfall som følge av energiprisene og fortsatt reduksjon i medlemslandenes budsjettunderskudd. Viktige drivkrefter bak den de mer positive utsiktene enn i høst er lavere energipriser, svekket euro og ytterlige pengepolitiske lettelser gjennom Den europeiske sentralbankens (ECB) kjøp av statsobligasjoner og Juncker-kommisjonens investeringsplan. Kommisjonen vurderer likevel at det er størst fare for at veksten blir svakere enn lagt til grunn.

Økonominytt redegjør også for ECOFIN og Eurogruppens seneste møter. Eurogruppen har drøftet siden økonomiske situasjonen etter det greske valget ved to anledninger med deltakelse av Det internasjonale pengefondet (IMF) og ECB.

Hovedsakene under ECOFIN-møtet var Juncker-pakken for økte investeringer, Kommisjonens og det latviske formannskapets arbeidsprogrammer, terroristfinansiering og makrofinansiell bistand til Ukraina.  

I tillegg omtales den vellykkede innføringen av euro i Litauen og den planlagte europeiske kapitalmarkedsunionen.

Les februarutgaven av Økonominytt her.