Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

Av finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad og studentpraktikant Julie Johnsen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Juliutgaven av Økonominytt inneholder blant annet en oppdatering om EUs omfattende investeringsplan og omtale av rapport om livskvalitet.

Presidenten i Den europeiske investeringsbanken, Werner Hoyer, og Europakommisjonens visepresident, Jyrki Katainen, skriver under avtalen om EUs investeringsplan. Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker følger med. Foto: European Union 2015

På økonomiområdet behandlet ECOFIN i juni også finansmarkedssaker som bankstruktur, kapitalmarkedsunionen og gjennomføringen av bankunionen.

På skattesiden omtales annen del av Europakommisjonens handlingsplan denne våren, med blant annet svartelister over tredjeland og nytt forslag til skattegrunnlaget for selskaper (CCCTB) i løpet av 2016. Også behandlingen av informasjonsutveksling av forhåndsavgjørelser i skattesaker og rente-/royalty-direktivet under ECOFIN 19. juni omtales.

Les hele Økonominytt (pdf).