Økonominytt fra EU-delegasjonen for mai 2015

Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Astrid Elisabeth Erlingsen og praktikant Julie Johnsen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I maiutgaven av Økonominytt kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i EU.

Alle EUs finansministre med medhjelpere samlet til uformelt møte i Riga 25. april. Foto: European Union 2015

Økonominytt for mai fra finansrådene i Brussel er nå publisert. Her kan du lese om Kommisjonens nye, mer optimistiske anslag for den økonomiske utviklingen – med vekst i BNP i euroområdet på 1,5 prosent i år og 1,9 prosent i 2016. I tillegg rapporteres det fra finansministermøtene som har vært avholdt etter Økonominytt nr. 3, herunder om oppfølgingen av medlemslandenes budsjetter for 2015 og krisen i Hellas. Videre kan du lese om regelverket knyttet til Junckers investeringsplan (EFSI) og diskusjonen om strukturreformer.

På skattesiden kan vi blant annet tilby en oversikt over Kommisjonens tiltakspakke fra mars, saker som ble tatt opp på det uformelle møtet i Riga 25. april og kort om merverdiavgiftsforslagene som ble lagt frem sammen med Kommisjonens strategi for det digitale indre markedet.

Les maiutgaven av Økonominytt her.