Økonominytt fra EU-delegasjonen for mars 2015

Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Astrid Elisabeth Erlingsen og praktikant Julie Johnsen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I marsutgaven av Økonominytt kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i EU.

Christine Lagarde, Pierre Moscovici, Jeroen Dijsselbloem og Klaus Regling, etter det ekstraordinære eurogruppemøtet 20. februar.
Christine Lagarde, Pierre Moscovici, Jeroen Dijsselbloem og Klaus Regling, etter det ekstraordinære eurogruppemøtet 20. februar. Foto: Foto: European Council, 2015.

I marsutgaven av Økonominytt finner du løpende økonomisk statistikk fra EU og euroområdet. Her kan du blant annet lese om utviklingen i BNP, detaljhandelen og arbeidsledigheten. Hovedsaken under eurogruppens møter i februar har vært forlengelsen av støtteprogrammet til Hellas. Videre omtales Kommisjonens anbefaling om å gi Frankrike ytterligere to år til å få underskuddet under tre prosent av BNP og andre rapporter som inngår i det såkalte europeiske semesteret.

På skatteområdet er hoveddelen viet til det pågående EU-arbeidet rettet mot skatteomgåelse og -unndragelse, samt diverse problemstillinger i tilknytting til dette. Skatteaspektene ved redningspakken for Hellas, enkelte domstolsavgjørelser, kommisjonssaker og rapporter omtales også kort.

Les marsutgaven av Økonominytt her.