Økonominytt nr. 1 2015

Av finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

I årets første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

Bilde fra desembermøtet i ECOFIN
Nederlands finansminister Jeroen Dijsselbloem (t.v.) hilser på EIB-president Werner Hoyer (t.h.) under ECOFIN 09.12.2014. EIB får et hovedansvar for Junckers investeringspakke på 315 milliarder euro, som omtales i årets første Økonominytt Foto: European Union 2015

Årets første Økonominytt inneholder informasjon om den løpende økonomiske utviklingen i EU. Den viser blant annet at verdiskapningen fortsatt ikke har nådd nivået fra før finanskrisen og at arbeidsledigheten og den offentlige gjelden har økt betydelig. Prisstigningen i euroområdet var i desember 2014 negativ for første gang siden 2009. Videre redegjøres det for desember-ECOFINs diskusjoner om eurolandenes budsjettplaner for 2015 og Kommisjonens plan for økte investeringer i EU. Litauens innføring av euro fra 1. januar 2015 og Kommisjonens arbeidsprogram på økonomiområdet er også kort omtalt. 

På skatteområdet omtales den nye omgåelsesregelen i mor/datterdirektivet, vedtakelsen av endringene i direktivet om administrativ bistand, det utvidede samarbeidet om en avgift på finansielle transaksjoner (FTT), og formannskapets halvårlige rapport om skattesaker. Du kan også lese om arbeidet i Code of Conduct-gruppen, Kommisjonens arbeidsprogram på skattesaker for 2015, Latvias program for formannskapsperioden samt planlagte forhandlinger mellom Norge og EU om en avtale om administrativt samarbeid i merverdiavgiftsaker.

Les hele Økonominytt.

Til toppen