Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet i 2018

Forsvarsdepartementet har utarbeidet rapporten Forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet – regional og fylkesvis rapport for 2018. Rapporten identifiserer det økonomiske bidraget som følger av forsvarssektorens tilstedeværelse og aktivitet rundt om i landet.

Det økonomiske bidraget fordeler seg på sektorens utgifter knyttet til avlønning av personell, kjøp av varer og tjenester samt drift og investeringer i eiendom, bygg og anlegg. Samlet for 2018 er det beregnet at forsvarssektorens aktivitet og tilstedeværelse har bidratt økonomisk med 31,4 milliarder kroner på de stedene hvor sektorens personell, leverandører og eiendomsmasse er lokalisert. I tillegg kommer gjenkjøpsverdien av industrisamarbeid for forsvars- og forsvarsrelatert industri.

2019-08-07 Forsvarssektorens øk. bidrag til samfunnet - regional og fylkesvis rapport for 2018.pdf

Til toppen