Økonomisk usikkerhet, klima og en urolig sikkerhetssituasjon store tema i Davos

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltar på World Economic Forum i Davos.

Statsministeren vil ha samtaler og få oppdateringer på situasjonen innen olje- og gassindustrien, om utviklingen i oljepris og i den generelle økonomien. I tillegg vil hun ha samtaler og møter om delingsøkonomi og hvordan teknologi skaper nye muligheter.

WEF tar opp de viktigste tema i internasjonal politikk. Norge med sin åpne økonomi er mer avhengig enn de fleste land av den globale økonomiske utviklingen. Med Norges tette forbindelser til europeiske naboer, til NATO-allierte, og med aktive deltakelse i alle de sentrale internasjonale organisasjoner, er det viktig for Norge å være aktivt med i den internasjonale dialogen om globale politiske problemstillinger.

Energi, klima og miljø vil også stå sentralt på årets WEF. Norge som betydelig energinasjon har stor interesse av å bidra til disse diskusjonene. Både statsministeren og miljøministeren er invitert til å spille en rolle i disse diskusjonene.

Internasjonal økonomi er inne i en periode med svak vekst. Dette merkes best på en sterk nedgang i oljeprisen og påfølgende problemer for deler av norsk næringsliv. Men også teknologiske endringer og digitalisering vil åpenbart prege framtidens hverdag, herunder måten vi produserer, kommuniserer og samarbeider på.

Terrorisme og sikkerhet er nært knyttet til politiske og økonomiske kriser i Midøsten og andre steder. Disse krisene forårsaker også store humanitære problemer. Flyktning- og migrasjonsutfordringene som vi i Europa har opplevd i det siste er også nært knyttet til disse problemene. Norge deltar aktivt for å finne en løsning på disse konfliktene.