Økt gebyr for å klage til Klagenemnda

Fra 1. juli skal det koste kr 1000 å klage til KOFA på saker om ulovlige direkte anskaffelser og kr 8000 for å klage inn andre saker. Dette ble vedtatt i dagens statsråd.

KOFAs saksmengde har økt betydelig de siste årene. Dette har medført at nemndas saksbehandlingstid og restanser har økt vesentlig, noe som har gått utover nemndas legitimitet som tvisteløsningsorgan. Departementet mener at det er nødvendig å iverksette tiltak, slik at KOFA kan behandle saker uten for lang saksbehandlingstid og dermed være et reelt alternativ til behandling i domstolene. I dag er det gratis å klage inn saker om ulovlige direkte anskaffelser, mens det koster kr 860 (ett rettsgebyr) å klage inn andre saker. KOFA mottar hvert år en mengde klager som avvises fordi de er ubegrunnete eller uhensiktmessige for behandling. Det forventes at det økte klagegebyret vil føre til at det kommer inn færre slike klager. Dette vil frigjøre ressurser til behandling av øvrige klager.  

Ulovlige direkte anskaffelser utgjør de mest alvorlige bruddene på anskaffelsesregelverket. Det er viktig å ikke heve terskelen for mye for å klage inn saker som omhandler slike overtredelser. Det lave klagegebyret på slike saker er kun for å garantere en viss seriøsitet bak klagen.


Endringer i forskrift om klagenemnda for offentlige anskaffelser:

Kongelig resolusjon (PDF)

Endringsforskriften (PDF)

 

Til toppen