Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økt innsats for LHBTIQ-rettigheter

Barne- og likestillingsdepartementet gir én million kroner i støtte til Europarådets arbeid med å fremme LHBTIQ-rettigheter i 2019.

– Norge skal være et foregangsland i arbeidet med å styrke LHBTIQ-personers rettigheter. Vi ønsker også å bidra til at andre land setter dette arbeidet høyt opp på agendaen, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Millionbeløpet går til Europarådets prosjekt for å fremme LHBTIQ-rettigheter.  Dette innebærer blant annet en forpliktelse for medlemslandene til å følge opp en rekke anbefalinger for å bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Medlemslandene må rapportere tilbake til Europarådet på dette arbeidet. I løpet av 2019 skal det utarbeides en rapport om landenes gjennomføring av anbefalingene. Rapporten skal legges fram for Europarådets styringskomité for menneskerettigheter (CDDH) og senere behandles i Europarådets ministerkomité.

– Det er svært bekymringsfullt at personer blir utsatt for diskriminering, hatkriminalitet og vold på bakgrunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Vi er avhengig av innsats fra både myndigheter og sivilsamfunn på tvers av Europa for å motvirke en utvikling i negativ retning, sier Helleland.

Norge er vertskap for IDAHOT 2019 i Oslo fra 13.-15. mai. IDAHOT er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi som markeres verden over hvert år 17. mai. IDHAOT – Forum er den viktigste arenaen for LHBTIQ-agendaen i Europa, hvor myndigheter, internasjonale organisasjoner, sivilssamfunnsaktører og fagmiljøer møtes. Norge har som ambisjon å samle mest mulig støtte til det videre arbeidet med å fremme LHBTIQ-personers rettigheter både i og utenfor Europa.

– Vårt felles mål må være å bedre levekår og livssituasjon for alle LHBTIQ-personer. Jeg håper Norges støtte til Europarådets LHBTIQ-prosjekt kan være et eksempel til etterfølgelse for flere andre medlemsland, sier Helleland.


Europarådet LHBT- rekommandasjon CM/Rec (2010)5

LHBTIQ: lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn/variasjoner i kroppslig kjønnsutvikling og skeiv/queer

Til toppen