Økt innsats for personer med nedsatt arbeidsevne

Regjeringen vil ha flere i jobb og øker antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 plasser i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014.

Regjeringen legger opp til et tiltaksnivå på 69 700 tiltaksplasser i gjennomsnitt i 2014, fordelt på om lag 57 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og om lag 12 000 plasser for ledige. I tillegg kommer 400 plasser knyttet til forsøket med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd.

3000 flere

-Dette er 3000 flere tiltaksplasser for dem med nedsatt arbeidsevne enn i inneværende år. Det er et løft for dem som står i fare for å havne helt eller delvis utenfor arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Venter vekst

Tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne har økt noe de siste årene. Tiltaksnivået for ledige er gradvis redusert etter finanskrisen. Regjeringen forventer en vekst i sysselsettingen på nær 30 000 personer både i 2013 og 2014, og bare små endringer i nivået på arbeids­ledigheten.

 

Til toppen