Økt innsats mot mobbing på nettet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er på høy tid å øke bevisstheten om nettvett og digital mobbing i skolen.

Elever fra Kongsberg videregående skole lærer nettvett til elever på 8. trinn. Kunnskapsministeren berømmer Kongsberg-modellen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er på høy tid å øke bevisstheten om nettvett og digital mobbing i skolen.

- I den siste Elevundersøkelsen kommer det frem at en god del av det elevene opplever av mobbing og krenkelser skjer på nettet, eller via mobiltelefonen. Det er alvorlig, spesielt fordi samfunnet rundt oss blir mer og mer digitalisert, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

”Du bestemmer”

Sammen med Senter for IKT i utdanningen vil kunnskapsministeren ha mer fokus på trygg bruk av internett i skolen. Han oppfordrer flere skoler til å ta i bruk nettstedet www.dubestemmer.no, som er utviklet av Senter for IKT i utdanningen, Datatilsynet og Teknologirådet.

- På dubestemmer.no kan elever, foreldre og lærere få mange nyttige tips trygg bruk av internett.

Tirsdag 11. februar markeres Safer Internet Day (Trygg bruk-dagen). Senter for IKT i opplæringen inviterte i den anledning elever fra Kastellet skole i Oslo til kurs i trygg bruk av internett. Kursholdere var elever fra Kongsberg videregående skole.

- Det foregår mye mobbing som er vanskelig for oss voksne å fange opp på nettet. Det er en god idè å la unge være rollemodeller for andre unge, slik de har gjort i Kongsberg, sier Røe Isaksen.

Elever ved Kongsberg videregående skole har reist rundt på ungdomsskoler i kommunen, for å lære bort nettvett til elever på 8. trinn. Nå vil IKT i utdanningen og kunnskapsministeren spre opplegget til resten av landet.

 Trusler på nettet

Elevundersøkelsen 2013, som ble publisert i januar i år, viser at 11 prosent av de som har blitt spredd løgner om, opplevde dette på internett/mobil. Nesten syv prosent av de som ble utsatt for trusler, oppgir at de ble truet via nettet eller mobiltelefonen.

-  Vi vet at det er et stort behov for digital opplæring. Det handler blant annet om å få kunnskap om hvordan søkemotorene virker, hva god nettetikette er, og å diskutere hvordan digital mobbing kan unngås.

 - God digital dømmekraft handler også om bevisst bruk av sosiale medier. Der man før kunne regne med at en tabbe ble glemt nokså fort, kan den i dag leve evig på nettet, understreker Røe Isaksen. 

FAKTA:

Safer Internet Day (Trygg bruk-dagen)

Arrangeres av EU-nettverket Insafe i februar hvert år for å fremme ansvarlig og trygg bruk av internett, særlig blant barn og unge.

Markeres 11. februar 2014. Temaet for årets kampanje er ”La oss lage et bedre internett sammen”

Lenker:

www.dubestemmer.no

http://www.saferinternetday.org/web/guest;jsessionid=6B8F3D9CEBFC06E0C8AAF59CAB14E332