Økt samarbeid om forbrukersikkerhet

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Det ble rapportert inn 26 prosent flere farlige produkter i EØS-landene i 2012 sammenlignet med året før. Dette viser nye tall fra RAPEX, EUs system for innrapportering av farlige produkter.

Helse- og forbrukerkommisær Tonio Borg i Europakommisjonen lanserte 16. mai resultatene fra 2012 angående innrapporterte farlige produkter i EØS-landene. Foto: European Union 2013

I 2012 ble det rapportert inn totalt 2278 farlige produkter i EU/EØS. Rapporteringen ble utført av RAPEX (Rapid Information system), som er et system for rapportering av farlige og helseskadelige produkter i EU/EØS-landene. Formålet med systemet er å spre informasjon om potensielt farlige produkter på en hurtig og effektiv måte.

Tallene fra 2012 viser en økning i antallet innmeldinger på 26 prosent fra året før, noe som kan være et resultat av økt fokus på forbrukersikkerhet i EU.

Risikoprodukter
RAPEX dekker farlige produkter som er rettet mot konsumenter og produkter for profesjonelle, som for eksempel maskiner og konstruksjonsprodukter. Produktene som blir ansett som farlige utgjør en betydelig risiko for offentligheten når det gjelder «helse og sikkerhet for forbrukeren», «miljøet», «helse og sikkerhet på arbeidsplassen» og «offentlig sikkerhet». Mat, farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr er imidlertid ikke inkludert i RAPEX.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er kontaktmyndighet for RAPEX i Norge. DSB har en egen nettside hvor farlige produkter som er rapportert i Norge lagres. Siden er åpen og kan benyttes av hvem som helst.

System for innrapportering
En fordel med RAPEX-systemet er tidlig identifisering og fjerning av farlige produkter fra EU-markedet. Dette kan for eksempel være barneklær, tekstiler og elektriske apparater som ikke lever opp til minimumskravene for sikkerhet.

– Som et resultat av sterkere EU-samarbeid kan forbrukere i dag nyte godt av høyere sikkerhet for varene i det indre marked. Europa utvikler evnen til å beskytte europeiske borgere fra farlige produkter. RAPEX-systemet er en kjernekomponent i EUs streben etter å beskytte forbrukere. Resultatene fra håndhevelsene i 2012 viser økende årvåkenhet - samtidig som vi må forbedre oss. Dette er grunnen til at Europakommisjonen har fremmet nye lovforslag når det gjelder produktsikkerhet og markedsovervåkning, sier helse- og forbrukerkommisær Tonio Borg i en pressemelding.

Farlige produkter
De farligste produktene i 2012 var klær-, tekstil- og motevarer (34 prosent), etterfulgt av leker (19 prosent), elektriske apparater (11 prosent), motoriserte kjøretøy (8 prosent) og kosmetikk (4 prosent). De vanligste årsakene til risiko blant disse produktene var kjemisk fare, samt risiko for kvelning og annen skade.

Risiko for skade og kvelning finnes ofte i barneklær med hyssing og ledninger. Andre eksempler på produkter som er bannlyst i EU er blekningsprodukter og lekedokker som inneholder høye nivåer av kjemisk farlige stoffer.

Kina er det vanligste opprinnelseslandet for farlige produkter i EU/EØS. I 2012 omhandlet 58 prosent av varslingene kinesiske produkter.

Til toppen