Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økt satsing på idrett for utviklingshemmede

Ved nysalderingen av statsbudsjettet har Stortinget vedtatt et særskilt tilskudd på 2 mill. kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) øremerket ivaretakelsen av utviklingshemmede utøvere. I tillegg skal 1 mill. kroner av økningen i spillemidler til NIF for 2015 gå til dette formålet. Midlene skal styrke det arbeidet norsk idrett i dag gjør for denne målgruppen.

De særskilte midlene til idrett for utøvere med utviklingshemming kommer i tillegg til økningen som forrige uke ble øremerket ulike tiltak innen NIF, inkludert satsing på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne.

- NIF skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Gjennom spillemidlene for 2015 er NIFs evne til å skape gode aktivitetstilbud i lagene styrket. De særskilte midlene til idrett for utøvere med utviklingshemming skal gjøre det mulig for NIF å også ivareta utøvere som tidligere var tilknyttet Special Olympics Norge på en god måte, sier kulturminister Thorhild Widvey. 

NIF er tildelt 636 millioner kroner i spillemidler for 2015, en økning på 43 millioner kroner fra 2014. Av økningen skal 20 millioner kroner gå til å styrke satsingen på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne.

Idrettsstyret har vedtatt å opprette et utvalg som på overordnet nivå skal ivareta tilbudet til utviklingshemmede utøvere innenfor NIF.

Til toppen