Økt skatteinngang i kommunesektoren

Statistisk sentralbyrå publiserte i dag skatteregnskap for juli. Tallene viser et oppsving i skatteinngangen til kommunene. Oppsvinget var ventet og utviklingen er i tråd med anslagene i Revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg er glad for at skatteinntektene til kommunene utvikler seg som ventet og i tråd med anslagene i Revidert nasjonalbudsjett. Gjennom sommeren har det vært flere som har varslet om ytterligere skattesvikt i kommunene. Tallene som nå er publisert viser at disse spådommene ikke har slått til, sier finansminister Siv Jensen.

Skatteregnskapet for juli viser en vekst i skattene til kommune­forvaltningen på 4,2 pst. hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor. Dette er opp fra en årsvekst på 3,4 pst. i mai. I Revidert nasjonalbudsjett er det lagt til grunn en vekst på 4,4 pst. på årsbasis. 

I Revidert nasjonalbudsjett ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 anslått til 9,0 mrd. kroner i år. Det er høyt, også i historisk sammenheng, og klart høyere enn de anslåtte merkostnadene kommunene har som følge av befolkningsutviklingen og pensjon på 2,5 mrd. kroner.

– Kommuneopplegget for 2015 er godt, og Regjeringen har i Kommune­proposisjonen varslet en forholdsvis høy inntektsvekst også i 2016, sier finansminister Siv Jensen.

Til toppen