EØS-midlene: Økt støtte til tiltak for romfolket

Tamás er 14 år gammel. Han bor i en fattig bydel i Esztergom, Ungarn. Hans store drøm er å bli lege. EØS-midlene har gitt ham mulighet til å begynne å realisere drømmen.

I nabolaget til Tamás har Norge gjennom EØS-midlene støttet tiltak for å satse på utdanning og fritidsaktiviteter for barn og unge. Støtten ble gitt til en frivillig organisasjon som jobber for å bedre levekårene for beboerne i den fattige bydelen.

Mangel på skoletilbud eller stort frafall er utbredt blant romfolket. Kun 15 prosent fullfører videregående skole, viser en undersøkelse fra EUs kontor for grunnleggende rettigheter. Å bryte denne trenden er avgjørende for å styrke integreringen og bekjempe fattigdom.

Romfolket er én av flere prioriterte målgrupper for EØS-midlene.

(Utenriksdepartementet)

Romfolket er én av flere prioriterte målgrupper for EØS-midlene. I første runde med EØS-midler, fra 2004-2009, støttet Norge 19 prosjekter med om lag 50 millioner kroner der målet blant annet var å bedre situasjonen for romfolket. I tillegg støttet vi frivillige organisasjoner som jobbet for å bedre minoriteters stilling i samfunnet.

I inneværende periode fram til 2016, øker vi denne innsatsen. Det vil skje i nært samarbeid med Europarådet.

Blant mottakerlandene av EØS-midler gjelder dette særlig Romania, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia. Norge kommer også til å støtte prosjekter i Spania, Polen, Slovenia, Estland og Portugal hvor romfolket er målgruppe.

Målet er å bidra til å bekjempe rasisme, bedre integrering, utdanning, jobbkvalifisering, tilgang til helsetjenester og styrking av juridiske rettigheter. Støtte til frivillige organisasjoner som jobber for å bedre romfolkets kår generelt, fortsetter også.

EØS-midlene er Norges solidariske bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa.

Les mer:

 

 

Til toppen