Økt valgfrihet for brukerne

- Regjeringen vil sikre innbyggerne gode velferdstjenester. Nå vil vi legge til rette for at brukerne kan få økt valgfrihet og dermed større innflytelse over egne liv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor fått laget en veileder for brukervalg innenfor kommunale tjenester.

Kommunene står for en stor del av de offentlige velferdstjenestene. Ved å legge til rette for økt grad av brukervalg, vil innbyggerne få reell valgfrihet når de mottar tjenester fra kommunen. Samtidig vil brukervalg bidra til økt oppmerksomhet på kvalitet og best mulig tjenester til innbyggerne.

- Norske kommuner er opptatt av å gi best mulig tjenester til innbyggerne. Jeg håper og tror denne veilederen vil være et viktig bidrag til dette, sier Sanner.

Vil slippe flere gode krefter til

Regjeringen vil slippe flere gode krefter til også innen velferdstjenestene, og legge til rette for både private og frivillige initiativ.

- Brukervalg gir innbyggerne mulighet til å velge, for eksempel hvem som skal hjelpe dem hjemme, samtidig som det offentlige dekker regningen, sier Sanner

Formålet med veilederen er å gjøre det lettere for kommuner som vurderer å innføre brukervalg i sine tjenester.

- Norske kommuner har en lang tradisjon i å utvikle velferdstjenester i samarbeid med både ideelle og private aktører. Det kan skape mer innovasjon, større valgfrihet og et mer variert tilbud, sier Sanner.

Presenterer kommuners erfaringer

Som grunnlag for veilederen har Deloitte laget en rapport med oppdatert kunnskap om friere brukervalg i kommunal tjenesteyting.  Rapporten gir god oversikt over erfaringer kommuner har gjort med brukervalg de siste årene. 

Veilederen bygger videre på disse erfaringene, og gir oversikt over problemstillinger en kommune må ta stilling til ved innføring av brukervalg. Den gir også generelle råd om hvordan en slik prosess kan gjennomføres.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen