Økt verdiskaping i Norges matindustri

Norsk matindustri er Norges største industrigren og står for nær hver tredje krone som investeres i norsk industri. Mens sysselsettingen i matindustrien faller i andre nordiske land, øker den i Norge. Den positive utviklingen understøttes av mer enn en milliard kroner i årlig satsing på forskning og utvikling.

I 2010 var produksjonsverdien i norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri jevnstor med samlet metallbasert industri, men ligger nå 40 prosent høyere. Matindustrien demmer opp for nedgang i sysselsettingen i øvrig industri. Rapporten «Mat og industri 2017» beskriver en matindustri med stadig større betydning for det norske industrimiljøet og for bioøkonomien totalt. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøkte Orkla på Stranda i 2017. Matindustriens positive utvikling skyldes blant annet god råvaretilgang, arbeidskraft, investeringsvilje og kjøpekraftige forbrukere.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøkte Orkla på Stranda i 2017. Matindustriens positive utvikling skyldes blant annet god råvaretilgang, arbeidskraft, investeringsvilje og kjøpekraftige forbrukere. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Matindustriens positive utvikling skyldes blant annet god råvaretilgang, arbeidskraft, investeringsvilje og kjøpekraftige forbrukere. Den videre utviklingen avhenger av fortsatt positiv utvikling i samlet norsk råvareproduksjon. Matindustrien inkluderer arbeidskraft med ulik utdannelse og kulturell bakgrunn. Bedriftene investerer for seks milliarder kroner årlig og bruker om lag 1,2 milliarder kroner på forskning og utvikling. 

En stabil utvikling over tid

Forbruket i norske husholdninger vokser, og matvarer og alkoholfrie drikkevarer utgjør en stabil andel regnet i både mengde og verdi. Andelen er ifølge nasjonalregnskapet på 11,4 prosent i 2016 mot 11,8 prosent av samlet forbruk i 2010. Siste seks år økte verdien av matvareforbruket med 3,7 prosent pr år mot 4,3 prosent for samlet forbruk i husholdninger. Matindustrien har hatt en stabil utvikling over tid. Norsk institutt for bioøkonomi melder om at det er grunn til å forvente at næringen vil investere mellom 30 og 40 milliarder kroner i nytt produksjonsapparat i løpet av neste fem år. 

Legger forbrukernes interesser til grunn

Regjeringen legger forbrukernes interesser til grunn ved utforming av landbruks- og matpolitikken. Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat, og norsk jordbruk og matindustri skal produsere varer som norske forbrukere etterspør. Det er forbrukernes interesser Regjeringen legger til grunn ved utformingen av landbruks- og matpolitikken.

Til toppen