Økte priser på melk

Sterk etterspørsel etter meieriprodukter og et stramt tilbud internasjonalt, har ført til at prisene på melk og meieriprodukter har steget.

Lave melkeleveranser i EU og Oceania (Australia/New Zealand) gjennom første halvår av 2013 førte globalt sett til et underskudd av melk. En liten produksjonsøkning i USA kunne ikke demme opp for dette, og resultatet var en sterk økning i prisene på melk og meieriprodukter.

Pris til bonde har økt
Milkprices.nl rapporterte en gjennomsnittlig pris til bonde i august på kr 2,99 per kg melk for 16 store europeiske meieriselskap. Samtidig rapporterte de en pris hos Fonterra på New Zealand på kr 3,00 per kg. Dette er de høyeste melkeprisene til bonde siden november 2007.

Melk i glass.
Sterk etterspørsel etter meieriprodukter og et stramt tilbud internasjonalt, har ført til at prisene på melk og meieriprodukter har steget. (Foto: ©Dag Røttereng/Samfoto)
Til toppen