Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ola Elvestuen til FNs høynivåforum for global utvikling

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene i New York 15. - 17. juli. Elvestuen er spesielt invitert fordi han er president for FNs 5. miljøforsamling (UNEA-5).

Han skal rapportere til høynivåforumet i et innlegg den 16. juli.

– Å ta vare på natur er avgjørende for å nå de sosiale og økonomiske målene vi har satt oss. Verden er ikke i rute til å oppnå bærekraftsmålene for miljø. Det viser FN-rapporter som Global Environmental Outlook, GEO 6, sier Elvestuen.

Høynivåforumet samler mer enn 3.000 deltakere fra hele verden. I år skal 47 land rapportere til FN om hvordan de følger opp bærekraftsmålene. I tillegg deltar en rekke organisasjoner, næringsliv og akademia. Fra Norge deltar utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. 

FNs 193 medlemsland ble i 2015 enige om 17 ambisiøse bærekraftsmål og 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. I år skal høynivåmøtet blant annet vurdere hvordan landene har fulgt opp bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene.

Klima og grønn økonomi er en viktig del av klima- og miljøministerens program. Elvestuen skal blant annet møte frivillige organisasjoner, delta på et møte med det grønne klimafondet og delta på FN miljøprograms arrangement om grønn økonomi. Han skal også ha en rekke møter med viktige samarbeidsland.

- For å nå målet i Parisavtalen om å holde verdens oppvarming ned mot 1,5 grader, må vi kutte utslippene med 40-50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010, og verden må ha netto null utslipp i 2050, sier Elvestuen.

Pressekontakter:

Kommunikasjonsrådgiver i KLD Jo Randen  mobil +47 91 16 94 63

Kommunikasjonsrådgiver ved FN-delegasjonen Ragnhild Simenstad   Mobil: +1 646 642-9910

Til toppen