Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Olaug Bollestad møtte Mongolias president Battulga

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte i går Mongolias president Battulga. De diskuterte norsk landbruks- og matproduksjon, den gode norske dyrehelsen og den norske modellen med jordbruksoppgjøret.

President i Mongolia og Olaug Bollestad
Olaug Bollestad møtte Mongolias president Battulga i Landbruks- og matdepartementet 28. januar. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

President Battulga har vært på et to dagers arbeidsbesøk i Norge. På møtet med Bollestad tok president Battulga opp mulighetene for et økt samarbeid mellom Norge og Mongolia på landbruksområdet. President Battulga inviterte også landbruks- og matminister Olaug Bollestad til Mongolia. Det er stor interesse i Mongolia for norsk landbruksteknologi og den norske landbrukspolitikken. På møtet presenterte også Veterinærinstituttet en rapport fra sitt studiebesøk til Mongolia i juni-juli 2019 for å kartlegge mulige områder for et begynnende vitenskapelig samarbeid.

– Norge og Mongolia har mye til felles innenfor landbruksområdet, med et røft klima, geografiske forskjeller og store arealer, sier landbruks- og matminister Bollestad. Vi vil nå se nærmere på mulighetene for et økt samarbeid. Rapporten fra Veterinærinstituttet viser at det er potensiale for å få et gjensidig utbytte av et tettere samarbeid innenfor dyrehelseområdet. Geno Mongolia har jobbet i Mongolia i mange år, og det er spennende å se at det er interesse for NRF-sæd i Mongolia, sier Bollestad.

Samarbeid mellom Norge og Mongolia

En delegasjon ledet av LMDs departementsråd besøkte Mongolia i august 2018. Geno Mongolia, som eksporter sæd fra Norsk Rødt Fe, og Veterinærinstituttet, deltok under besøket. Det ble uttrykt gjensidig interesse for et bilateralt samarbeid på områdene dyre- og folkehelse, samt trygg mat og antibiotikaresistens.

Siden 2014 har Norge gjennom samvirkeforetaket Geno SA og deres samarbeidspartner selskapet Geno Mongolia, eksportert storfesæd av Norsk Rødt Fe til Mongolia. Geno Mongolia har inngått samarbeid med en melkefarm i utkanten av Ulaanbaatar. Gården er blitt et demonstrasjonsbruk. I 2018 tildelte mongolske myndigheter Geno Mongolia en ærespris for deres banebrytende arbeid med å hjelpe mongolske melkebønder til mer bærekraftig og effektiv drift. Godt avlsmateriale understøttes av rådgiving innen fôrproduksjon, riktig innhøsting og lagring av fôr, sunne og friske dyr, samt godt kalvestell for å få et godt produksjonsresultat.

Som en oppfølging av LMDs besøk i 2018, gjennomførte Veterinærinstituttet et studiebesøk til Mongolia i juni-juli 2019 for å kartlegge mulige områder for et begynnende vitenskapelig samarbeid. Fokuset var rettet mot felles utfordringer innen dyrehelse, mattrygghet og overførbare sykdommer mellom dyr og mennesker der én-helse står sentralt. Basert på funnene, kan Veterinærinstituttet og mongolske partnere utvikle tiltak for å heve kunnskapen. På møtet overleverte Veterinærinstituttet en rapport fra besøket til landbruks- og matministeren, med forslag til mulige samarbeidsprosjekter videre.

Til toppen