Olje- og energidepartementet utreder opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag publisert varedeklarasjonen for strøm for 2016. Olje- og energidepartementet vurderer endringer som kan gjøre at systemet med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag.

Departementet holdt 5. mai 2017, i samarbeid med NVE, et åpent møte om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen der alle interessenter fikk anledning til å bidra med informasjon og forslag til forbedringer.  

Departementet vil nå utrede systemet med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon nærmere, blant annet basert på innspillene fra møtet 5. mai. Utredningen vil inkludere juridiske vurderinger og økonomiske konsekvenser for ulike aktører.