Olje- og energiminister Tord Lien åpnet Fjernvarmedagene

Olje- og energiminister Tord Lien holdt mandag åpningsinnlegget under Fjernvarmedagene på Scandic Hotel Fornebu i Oslo.

Fjervarmedagene er bransjens hovedmønstring.

-Vi er nødt til å levere energi til befolkningen i hele Norge, også når det er som kaldest og når det ikke har regnet mye. Her spiller fjernvarme en viktig rolle, sier olje-og energiminister Tord Lien.

Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og brukes et annet sted. Rørsystemer transporterer vannet til og fra forbruker fra effektive fjernvarmesentraler.

Arrangøren av Fjernvarmedagene, Norsk Fjernvarme, er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje.

Les mer om fjernvarme her.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet Fjernvarmedagene på Fornebu i Oslo (Jan Magne Bae/OED)
Til toppen