Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Gassco og Kårstø

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag gasstransportselskapet Gassco på Karmøy og gassprosesseringsanlegget Kårstø i Rogaland. Statsrådens første besøk hos Gassco ble markert med et allmøte for de ansatte og ledelsen.

- Norsk gass er viktig for Europas forsyningssikkerhet. Dere gjør en utmerket jobb med å sørge for at norsk gass transporteres sikkert og effektivt til våre kunder på kontinentet, sa olje- og energiminister Tord Lien. 

Etterpå fikk statsråden en omvisning på gassprosesseringsanlegget Kårstø i Tysvær kommune. Kårstø har en nøkkelrolle i transport av gass og kondensat fra norsk sokkel.

Om Gassco:
Gassco er operatør for gasstransportsystemet på norsk sokkel og er 100 prosent eid av staten. Gassco har ansvaret for 8.000 km med gassrørledninger, to gassterminaler i Norge (Kårstø og Kollsnes) og syv mottaksterminaler i Europa.

Les mer om Gassco på deres nettsider.

Om Kårstø:
Gassprosesseringsanlegg for gass fra om lag 30 felt knyttet opp til Kårstø gjennom rørledninger. Statoil er teknisk tjenesteleverandør på Kårstø.

Les mer om Kårstø prosessanlegg her.

Olje- og energiminister Tord Lien takker medarbeiderne i Gassco for en god jobb med å sikre transport av norsk gass til Europa. (Lise Rist / OED)
Statsråden fikk en omvisning i kontrollrommet hos Gassco. (Lise Rist / OED)
Gassco-sjef Brian Bjordal (t.v.) og olje- og energiminister Tord Lien på Kårstø prosessanlegg. (Lise Rist / OED)

Se flere bilder fra besøket hos Gassco og Kårstø på Flickr. 

Til toppen